Stoppen met dexamethason

Overleg altijd eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dexamethason. Uw arts kan u hierin het beste adviseren, omdat klachten weer kunnen terugkeren als u plotseling stopt met het gebruik van dexamethason.

Stoppen met dexamethason

Over het algemeen geldt het volgende:

U kunt in één keer stoppen met het gebruik van dexamethason als u dit medicijn pas enkele dagen gebruikt zonder dat u ontwenningsverschijnselen krijgt. Het lichaam is dan nog niet gewend aan het medicijn en stoppen met dexamethason is voor het lichaam dan geen probleem. Overleg in ieder geval alvorens u wilt stoppen met dexamethason met de huisarts of apotheker.

Meestal kunt u stoppen met dexamethason als u dit medicijn korter dan drie weken achtereen gebruikt. Veelal stelt de arts wel een schema op om het gebruik van dexamethason af te bouwen, zodat de kans op terugkerende aandoeningen wordt voorkomen. Uiteraard is het raadzaam dit te bespreken met de arts, maar direct stoppen met dexamethason wordt niet aangeraden. De kans op ontwenningsverschijnselen is namelijk aanwezig.

Wanneer u dexamethason langer dan drie weken gebruikt is het raadzaam de dosering dexamethason af te bouwen. Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van dexamethason kunt u last krijgen van bijwerkingen, omdat de natuurlijke bijnierschorshormoon nog niet helemaal op gang is. U kunt dan last krijgen van vervelende aandoeningen als vermoeidheid, misselijkheid en diarree. Stop daarom niet direct met het gebruik van dexamethason. Wanneer de arts dit toch aan u meld, kunt u vragen om een schema om het gebruik gelijkmatig af te bouwen om de kans op bijwerkingen te verminderen.

Het is mogelijk dat u dexamethason uw hele leven moet blijven innemen, omdat het bijnierschorshormoon niet meer op gang komt. Dit is het geval bij aandoeningen waarbij het lichaam onvoldoende bijnierschorshormonen aanmaakt of dat de aanmaak helemaal niet meer werkt. Stoppen is dan geen optie.