Stoppen met dexamethason

Overleg altijd eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dexamethason. Uw arts kan u hierin het beste adviseren, omdat klachten weer kunnen terugkeren als u plotseling stopt met het gebruik van dexamethason.

Stoppen met dexamethason

Over het algemeen geldt het volgende:

U kunt in één keer stoppen met het gebruik van dexamethason als u dit medicijn pas enkele dagen gebruikt zonder dat u ontwenningsverschijnselen krijgt. Het lichaam is dan nog niet gewend aan het medicijn en stoppen met dexamethason is voor het lichaam dan geen probleem. Overleg in ieder geval alvorens u wilt stoppen met dexamethason met de huisarts of apotheker.

Meestal kunt u stoppen met dexamethason als u dit medicijn korter dan drie weken achtereen gebruikt. Veelal stelt de arts wel een schema op om het gebruik van dexamethason af te bouwen, zodat de kans op terugkerende aandoeningen wordt voorkomen. Uiteraard is het raadzaam dit te bespreken met de arts, maar direct stoppen met dexamethason wordt niet aangeraden. De kans op ontwenningsverschijnselen is namelijk aanwezig.

Wanneer u dexamethason langer dan drie weken gebruikt is het raadzaam de dosering dexamethason af te bouwen. Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van dexamethason kunt u last krijgen van bijwerkingen, omdat de natuurlijke bijnierschorshormoon nog niet helemaal op gang is. U kunt dan last krijgen van vervelende aandoeningen als vermoeidheid, misselijkheid en diarree. Stop daarom niet direct met het gebruik van dexamethason. Wanneer de arts dit toch aan u meld, kunt u vragen om een schema om het gebruik gelijkmatig af te bouwen om de kans op bijwerkingen te verminderen.

Het is mogelijk dat u dexamethason uw hele leven moet blijven innemen, omdat het bijnierschorshormoon niet meer op gang komt. Dit is het geval bij aandoeningen waarbij het lichaam onvoldoende bijnierschorshormonen aanmaakt of dat de aanmaak helemaal niet meer werkt. Stoppen is dan geen optie.

Bijnierklachten door bijnierschorshormoon

Uit onderzoek is gebleken dat bijnierklachten bij kinderen kunnen ontstaan door bijnierschorshormoon. Wat is precies de functie van de bijnieren en hoe werkt een bijnierschorshormoon?

Functie bijnieren

Boven de nieren in het vetweefsel dat de nieren omringt bevinden zich de bijnieren, ofwel adrenal glands. Een bijnier bestaat uit het bijniermerg en het bijnierschors. De twee delen in de bijnier produceren beide belangrijke en onmisbare hormonen. Het bijnierschors is één deel van de bijnier en maakt drie soorten hormonen aan, namelijk het:

  • Stresshormoon, ofwel glucocorticoïden
  • Mannelijk hormoon, ofwel androgenen
  • Zouthormoon, ofwel mineralocorticoïden

Werking bijnierschorshormoon

Het bijnierschors maakt drie verschillende hormonen aan met belangrijke functies. Het stresshormoon is een tegenspeler van insuline en zorgt ervoor dat het bloedsuikergehalte in balans blijft. Daarnaast stimuleert het stresshormoon de honger en laat het de bloeddruk stijgen. Ook werkt het stresshormoon ontstekingsremmend, waardoor het stresshormoon belangrijke functies vervult binnen het lichaam.

Het zouthormoon zorgt ook voor een stijging van de bloeddruk en regelt het hormoon het zoutgehalte in het lichaam.
Het mannelijk hormoon, ofwel androgenen, zorgen voor de beharing tijdens de pubertijd.

Tekort bijnierschorshormoon of te veel?

Bij een ziekte aan de bijnier kan er een tekort bijnierschorshormoon of een overproductie bijnierschorshormoon ontstaan. Uit de klier onder de hersenen, ofwel hypofyse, ontstaat het hormoon ACTH. Dit hormoon stimuleert de bijnier en verhoogt de productie van het hormoon cortisol.

Een tekort of te veel aan bijnierschorshormonen kan het gevolg zijn van een bijnierziekte of van een verstoorde werking van de klier onder de hersenen (hypofyse). Een overproductie of tekort kan dus twee oorzaken hebben.

Bijnierschors ziekte

Op kinderleeftijd zijn de belangrijkste ziektes van de bijnierschors:

  • AGS, adrenogenitaal syndroom ( tekort bijnierschorshormoon )
  • Ziekte van Addison ( tekort bijnierschorshormoon )
  • Ziekte van Cushing ( teveel bijnierschorshormoon )
  • Bijnier kanker, ofwel bijnierschorscarcinoom, is een zeldzame ziekte

Bijniermerg ziekte

Het bijniermerg bestaat samen met het bijnierschors de bijnier. Het bijniermerg produceert de hormonen noradrenaline en adrenaline. Deze twee hormonen vervullen belangrijke functies in het lichaam en beïnvloeden de bloeddruk en spelen een rol in de reactie op stress.

De belangrijkste bijniermerg ziekte op kinderleeftijd is feochromocytoom.  Een feochromocytoomis een gezwel van uw bijnieren. Het gezwel maakt dan teveel stresshormonen (adrenaline en noradrenaline) aan.