Dexamethason in combinatie met

Dexamethason in combinatie met andere medicijnen kunnen voor wisselwerkingen zorgen. Hieronder staan niet de merknamen, maar de stoffen in medicijnen die kunnen zorgen voor een wisselwerking.

Krijgt u dexamethason voorgeschreven en gebruikt u meer medicijnen? Controleer het andere medicijn op één van de hieronder beschreven werkzame stoffen in de bijsluiter.

Twijfelt u over een medicijn in combinatie met dexamethason? Raadpleeg uw arts of apotheker voor meer informatie.

Dexamethason in combinatie met andere medicijnen

Dexamethason kan zorgen voor wisselwerkingen. Dexamethason in combinatie met de stof van een medicijn:

  • Pijnstillers met een ontstekingsremmende functie. Voorbeelden zijn diclofenac, ibuprofen, naproxen, acetylsalicylzuur en carbasalaatcalcium. Deze medicijnen hebben darm- en maagzweren als mogelijke bijwerking, dat wordt vergroot met het gebruik van dexamethason. Paracetamol heeft deze bijwerking overigens niet en deze kunt u dus wel veilig combineren met dexamethason.
  • Rilpivirine, medicijn tegen HIV. Dit medicijn mag u niet gebruiken in combinatie met dexamethason.
  • Telaprevir en boceprevir, medicijn tegen Hepatitis C. De dosis van deze medicijnen kan in combinatie met dexamethason te laag worden in het bloed. Het is raadzaam contact met uw arts op te nemen wanneer u dexamethason in combinatie met deze medicijnen krijgt voorgeschreven.
  • Sertinol, tegen hallucineren en wanen. De werking van dit middel wordt geremd door dexamethason. Raadpleeg uw arts wanneer u zowel sertinol als dexamethason moet gebruiken.
  • Saquinavir, atazanavir, maraviroc, darunavir, ritonavir, efavirenz, fosamprenavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, etravirine, nevirapine, nelfinavir en tipranavir. Dit zijn medicijnen tegen een HIV infectie en de dosis in het bloed kan te laag worden in combinatie met dexamethason. Neem contact op met uw arts wanneer u dexamethason in combinatie met deze medicijnen gelijktijdig krijgt voorgeschreven.
  • De morning-afterpil, ulipristal. Dexamethason vermindert de betrouwbaarheid van deze morning-afterpil. Kijk samen met uw arts naar een andere methode, wanneer u gebruik wil maken van een morning afterpil in combinatie met dexamethason.
  • Topiramaat, tegen boulimia nervosa en epilepsie. De dosis topiramaat in het bloed kan vermindert worden door dexamethason. Overleg met uw arts en soms wordt de dosis in overleg met uw arts aangepast.
  • Primidon, carbamazepine, fenobarbital en fenytoïne die onder andere worden gebruikt bij epilepsie en het middel rifampicine tegen tuberculose. Deze middelen kunnen de hoeveelheid dexamethason verlagen in het bloed en bij stoppen verhogen de medicijnen de dosis dexamethason in het bloed. Wanneer u deze combinatie gebruikt of gaat stoppen met het gebruik van één van deze middelen, dient u contact op te nemen met uw arts.
  • BMR-vaccin, capsules met het buiktyfusvaccin en het gele-koortsvaccin. De werking van deze vaccins wordt verminderd door dexamethason. Gebruikt u meer dan twee weken dexamethason? Dan mag u de vaccins BMR-vaccin en gele-koortsvaccin niet gebruiken. Ook het buiktyfusvaccin dat via de mond ingenomen dient te worden, mag u niet gebruiken. U kunt wel gebruik maken van het buiktyfusvaccin middels een injectie. Raadpleeg voor meer informatie hierover uw arts of apotheker.
  • Cholesterolverlagers, simvastatine en Atorvastatine. De werking van deze medicijnen wordt verminderd door dexamethason. De arts kan een andere cholesterolverlager voorschrijven of de dosis aanpassen. De bijwerkingen van de medicijnen simvastatine en atorvastatine kunnen toenemen wanneer u stopt met het gebruik van dexamethason.

Wanneer u twijfelt over dexamethason in combinatie met een ander medicijn is het raadzaam contact op te nemen met uw arts of apotheker.