Dexamethason suppressietest

Middels een dexamethason suppressietest kan er worden vastgesteld of u het syndroom van Cushing hebt. Het syndroom van Cushing is een verzameling van klinische tekens en symptomen die veroorzaakt wordt door een te hoog cortisolgehalte  in het bloed. De suppressietest is een veel uitgevoerde test om het syndroom van Cushing vast te stellen of juist uit te sluiten. Bij de suppressietest wordt gebruik gemaakt van het medicijn dexamethason. De dexamethason wordt hieronder kort samengevat.

Dexamethason suppressietest

Bij een dexamethason suppressietest neemt u rond 23.00 uur één milligram dexamethason in. Dexamethason is een kunstmatig cortisolachtig hormoon. De volgende ochtend, in ieder geval voor 09.00 in de ochtend, wordt in de polikliniek bloed afgenomen om het cortisolgehalte op te kunnen meten. Bij dit onderzoek moet u overigens nuchter verschijnen. Indien u het syndroom van Cushing hebt, zal het cortisol in uw bloed nog meetbaar zijn, terwijl dit bij ‘gezonde’ mensen nauwelijks het geval is.

De suppressietest is een eenvoudige en snelle manier om u te testen op het syndroom van Cushing en kan in vrijwel ieder ziekenhuis onderzocht worden. De dexamethason suppressietest is een goede en veel uitgevoerde test. De test is voor veel mensen een uitkomst om uitsluitsel te krijgen.

Voor meer informatie over de suppressietest of het syndroom van Cushing kunt u contact opnemen met uw arts, specialist of apotheker. Zij kunnen u verder helpen wanneer u vragen hebt omtrent het syndroom van Cushing of de dexamethason suppressietest.

Heeft u wel eens een dexamethason suppressietest ondergaan? Laat ons dan hieronder weten hoe de test is verlopen en wat u wel en niet kon waarderen aan de test. Alvast bedankt.